An Hung Trading Co., Ltd.

So sánh sản phẩm 0
 • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
 • Chưa có sản phẩm

Hóa Chất Chemicals

Số lượng
 • So sánh
 • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

.

AN-HUNG TRADING COMPANY  Ltd.,
211C Hai Ba Trung St., Hai Phong city, Viet Nam
Tel.: +84-31-3950 130 ( 6 lines) ,  Fax.: +84-31- 3951 205
Email : antrimexco@gmail.comCông ty chúng tôi cung cấp các loại hóa chất sau đây theo đơn đặt hàng của
quí khách:
 

All Phosphate Chemicals:
1. Phosphoric Acid-Tech & Food Grade
2. Sodium Tripolyphosphate (STPP)-Tech & Food Grade
3. Sodium Hexametaphosphate (SHMP)-Tech & Food Grade
4. Monoammonium Phosphate (MAP)
5. Diammonium Phosphate (DAP)
6. Monopotassium Phosphate (MKP)
7. Urea Phosphate (UP)
8. Tetra Sodium Pyrophosphate (TSPP)
9. Tetra Potassium Phosphate (TKPP)
10. Monosodium Phosphate (MSP)
11. Disodium Phosphate (DSP)
12. Trisodium Phosphate (TSP)
13. N.P.K.compound fertilizers
14.Di-calcium Phosphate (DCP)
 
Detergent Industry: 
1. Sodium Carboxy Methyl Cellulose---CMC
2. Sodium Hydroxide / Caustic Soda
3. Sodium Sulphate Anhydrous
4. Soda Ash Light
5. STPP
6. 4A-Zeolite
7. Detergent Base Powder
8. Colour Speckle
9. Titanium Dioxide Anatase BA0101
10. Bleaching powder
11.LABSA
12.Sodium Silicate
13.NP-10
14.EDTA-4NA
15.Sodium percarbonate
16.PVP K30
Paint Industry:
1.Talc Powder
2.Titanium Dioxide Anatase BA0101 & Rutile
3. Lithopone B301 & B331
4. Sodium Sulphate Anhydrous
5. Calcium Carbonate Light & Dense
6. Barium Carbonate Precipitated & Free Flowing
7. Iron Oxide Red & Yellow & Black & Brown
8. Lead Oxide Red & Yellow
9. Nitrocellulose for Lacquer
10. Chromium Trioxide
11. Pentaerythritol
12. Zinc Oxide
13. Barytes
14. Bentonite
15. Diatomaceous Earth
16. Phthalo Blue
17. Phthalo Green
18. Tetraethoxysilane(TEOS)
 
Rubber Industry:
1. Chloride Paraffin
2. Polychloroprene Rubber CR2441,CR2442,CR2321,CR2322 etc.
3. AC Blowing Agent
4. Sodium Sulphate
5. Zinc Oxide
6. DCP
7. Precipated Barium Sulphate
8. Magnesium Carbonate (light)
9. Talc Powder
10. Titanium Dioxide
11. All Rubber Accelerators
12. Carbon Black
13. Rubber Antioxidant: Toluhydroquinone; 2,5-Di-tert-butylhydroquinone;
4-Hydroxy TEMPO; 4-OXO TEMPO; TBHQ Antioxidant;
4-Acetamido-TEMPO,free radical
14.Formic Acid-Tech 85% Min.
15.Basic Zinc Carbonate
 
Water Treatment: 
1. SDIC
2. TCCA
3. Aluminium Sulphate
4. Soda Ash Dense
5. Soda Ash Light
6. Calcium BiFluoride
7. Copper Sulphate Pentahydrate
8. Calcium Hypochlorite
9. Sodium Fluorosilicate
10. Potassium Permanganate
11. Diatomaceous Earth
12.Calcium Hydroxide
13.Calcium Oxide
14. Bleaching Earth
15. Iron Exchange Resin
16. Zinc Suphate Heptahydrate
17. Poly Aluminium Chloride---PAC
 
Food Additive: 
1. Xanthan Gum- Food Grade
2. Phosphoric Acid -Food Grade
3. Sodium Bicarbonate- Food Grade
4. Ammonium Bicarbonate-Food Grade
5. Vanillin--Polar Bear Brand, Eternal Pearl Brand, Ethyl Vanillin
6. Aspartame, Granule 20-60mesh or Powder 100 mesh
7. Acesulfame-K- FCCIV Standard
8. Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP)
9. MonoSodium Glutamate
10. Sorbic Acid
11. Potassium Sorbate
12. Sodium Tripolyphosphate (STPP)-Food Grade
13. Sodium Citrate
14. Calcium Citrate
15. Magnesium Citrate
16. Citric Acid Monohydrate 8-80mesh,
Citric Acid Anhydrous 30-100mesh
17. Tri-Calcium Phosphate
18. Sodium Saccharin
19. Sodium Cyclamate
20. Tri-Sodium Phosphate---TSP food grade
21. Sodium Gluconate
22. 5'-Guanylate
23. DiSodium 5'-Lnosinate
24. Ascorbic Acid (Vitamin C)
25. TriSodium Acetate-Food Grade

26.Soya Isolate Protein

Glass Making: 1. Soda Ash Dense 2. Barium Carbonate Precipitated or Free Flowing 3. Zirconium Dioxide 4. Chromium Oxide Green 5. Sodium Nitrate 6. Barium Nitrate 7. Sodium Chloride 8. Aluminium Hydroxide 9. Barium Hydroxide 10. Sodium Sulphate Anhydrous


Feed Additive: 1. Choline Chloride 2. Manganese Sulphate 3. Copper Sulphate 4. Magnesium Sulphate 5. Ferrous Sulphate 6. MDCP/DCP 7.Mono potassium phosphate 8,Zinc oxide 9,Zinc sulfate 10.Soyabean protein 11.Fish meal
Plastic Industry: 1,pvc heat stablizer in plastic industry
1) tribasic lead sulfate 2) dibasic lead sulfate applications:used for pvc heat stablizer in plastic industry. 3)lead stearate: pvc heat stablizer in plastic industry 4)calcium stearate: pvc heat stablizer,lubricant in plastic industry 5)zinc stearate:pvc innocuity stablizer.
2,mg(oh)2:fire retardant,filling, restrain smog 3,fluorescent brightener 4,cenosphere: filling 5,talc power 6,kaoline 7,calcium carbonate 8,bentonite 9,quartz powder 10,magnesium oxide 11,barium sulfate 12,painted application: 1)zinc oxide 2)titanium oxide 3)lithopone 13.Fluorescent Brightener OB-1 14.AC Blowing Agent

Ceramic Industry: 
1. Sodium Tripolyphosphate-- STPP
2. Talc Powder, Talc Grain, Talc Lump
3. Titanium Dioxide Anatase Enamel Grade
4. Sodium Carboxy Methyl Cellulose---CMC
5. Wallostonite
6. Barium Carbonate Precipitated & Free Flowing
7. Lead Oxide Red/Yellow
8. Zinc Oxide
10.Kaolin
11.Sodium Feldspar
12.Bentonite
13.Aluminium Hydroxide
14. Cryolite
15. Diatomaceous Earth
 
Cosmetics: 
1. Pentaerythritol
2. Petroleum Jelly White
3. Soya Fatty Acid
4. Bees Wax
5. Citrus Pectin
6. Sorbic Acid
7. Sorbitol
8. Wheat Germ Oil
9. Hyaluronic Acid Sodium Salt
10. DMDM Hydantoin
11. Evening Primrose GLA 9% Refined
12. Lanoline Ethoxylate
13. Ascorbic Acid / Vitamin C
14. Glycolic Acid
15. Butylparaben
16. PVP K30

Textile: 1. Sodium Sulphate Anhydrous 2. Glycerol 3. CMC 4. TX-10 5. Thickening Agent 6. Pearling Agent 7 .PVP K30
8. Glycerol Monostearate 9. Oxalic Acid 10. SHMP 11. Indigotin 12. White Oil 13. Sodium Metabisulphite- Tech 98% Min.
Refractory
1. Magnesium Oxide
2. Caustic Calcined Magnesium
3. Dead Burned Magnesium
4. Light Fused Magnesium
5. Aluminium Fluoride
6. Magnesium Chloride
7. White Fused Alumina
8. Brown Fused Alumina
9. Kaolin
10. Calcined Flint Clay
11.Kyanite

Fire-resistant Materials 
1. Calcined Flint Clay
2. Bauxite
3. a-Al2O3 Cement
4. Calcined Alumina Cement
5. Meerschaum
6. Andalusite
7. Mullite
8. Kyanite
9. Balas
10. White Fused Alumina
11. Brown Fused Alumina
12. Kaolin
13. Caustic Calcined Magnesium
14. Dead Burned Magnesium
15. Fused Magnesite
16. Magnesium Brick
17. Silica Carbide
18. Olivine And so on …

Paper Making: 
1. Caustic Soda Flakes 96%,98%.99%,Pearl 98%,Solid 96% 
(Sodium Hydroxide)
2. STPP
3. Sodium HexametaPhosphate(SHMP)
4. Sodium Sulfide
5. Sodium Thiosulphate
6. Talc Powder
7. Titanium Dioxide Anatase BA0101
8. Aluminium Hydroxide
9. Aluminium Sulphate
10. Calcium Carbonate Light & Dense
11. Sodium Carboxy Methyl Cellulose---CMC
12. Calcium Oxide
13. Magnesium Sulphate

Tyre Industry: 
1. Precipated Barium Carbonate
2. Magnesium Carbonate Light
3. Titanium Dioxide
4. Rubber Accelerator
5. Zinc Oxide
6. Carbon Black
 
Leather Industry: 
1. Sodium Sulphide
2. Sodium Hydroxide
3. Sodium BiCarbonate
4. Sodium Hexametaphosphate(SHMP)-Tech Grade
5. Sodium Hydrosulfide
6. Soda Ash
7. Sodium Chlorite
8. Zirconium Sulphate
9. Sodium Tripolyphosphate (STPP)
10. Ammonium Chloride
11. Aluminium Nitrate
12. Lithopone
13. Melamine
14.PAC
15.Formic Acid-Tech 85% Min.

Toothpaste Industry:
1.Sodium Fluoride
2.Glycerol
3.Aluminium Hydroxide 
4. CMC
5. Sorbic Acid
6. Calcium Carbonte---Dense, Light
7. Sodium Saccharin
8. Sodium Pyrophosphate
9. Calcium Hydrogen Phosphate

Minerals: 
1.Talc powder
2.Magnesium Hydroxide
3.Barite
4.Bentonite

Dyes: 
1.Basic Green
2.Methylene Blue 2B 
3.Chrysophenine GX
4.Direct Orange S
5.Direct Red 12B
6.Direct Scarlet 4B
7.Direct Black EX
8.Direct Sky Blue 5B
9.Direct Fast Turq.Blue GL
10.Congo Red
11.Direct Brown M
12.Direct Yellow R
13.Acid Orange II
14.Acid Brilliant Scarlet 3R
15.Metanil Yellow
16.Acid Brill.Croceine MOO
17.Mehtyl Violet 2B Crystals
18.Rhodamine B Extra
19.Magenta
20.Auramine O Conc.
21.Bismark Brown G 130%

Pharmacy:
1.Ascorbic Acid (Vitamin C)
2.Potassium Permanganate
3.Magnesium Hydroxide
4.Aluminium Hydroxide
5.Aspirin BP200/USP25
6.doxycycline hcl
7.paracetamol
8.folic acid
9.trimethoprim
10.metronidazole
11.carbamazepin
12.thiamine mononitrate bp / usp (vitamin b1)
13.amikacin sulphate
14.sparfloxacin
15.captopril  disulfate
16.Streptomycin Sulfate BP2000
17.Betamethasone BP93
18.Celecoxib
19.Furosemide BP2000
20.Menthol BP98
21.Chlorpheniramine maleate BP98
22.Mebendazole BP98
23.Captopril BP98/USP24
24.Gentamycin sulphate sterile  BP98
25.Caffeine anhydrous BP2002/ USP26
26.Cloxacillin Sodium BP98
27.Mannitol BP98
28.Doxycycline HCL BP98
29.Ethambutol Hydrochloride  BP98
30.Magnesium stearate USP24
31.Indomethacin BP98
32.Analgin DAB10 EP3/BP2000
33.Metrodazole BP2000
34.Roxithromycin CP200 JP93
35.Tetracycline BP98
36.Dexamethasone BP93
37.Levamisole phosphate
38.Ciprofloxacin Hydrochloride USP26
39.Ampicillin Trihydrate USP26
40.Amoxicillin Trihydrate
41.Furazolidone BP98
42.Chlortetracyclin HCL
43.Penicillin  V Potassium USP25
44.Dextrosse  CP2000

Foundry: Đúc, Lò Đúc , Xưởng Đúc 
1.Graphitized Petroleum Coke(GPC)
2.Bentonite
3.Attapulgite
4.Alumonium oxide
5.Graphite electrode
6.Tetraethoxysilane(TEOS)

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm trên từ các nhà máy có chất lượng tốt nhất 
của Trung Quốc, Hàn Quốc, Ukraina, Inđônêxia, Thai lan ….
Ngoài ra chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của quí công ty
Xin vui long liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu; Chúng tôi rất hân hạnh được
phục vụ quí khách
BÙI QUỐC VIỆT
Trưởng Phòng KD

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

DỊCH VỤ & XUẤT KHẨU
DỊCH VỤ
Hỗ trợ trực tuyến
 • Wechat 0963.43.96.88
 • Phòng Thương mại
 • Phòng Logistics
 • Phòng XNK0904.04.07.02
 • Hot line
Quảng cáo
Lượt truy cập
 • Hôm nay 168
 • Tổng lượt truy cập 1,254,907
Tag Cloud
Đang cập nhật